top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

סוגי אתרים

יש סוגי אתרים שונים החל באתרים קטנים, כגון אתר בלוג אישי או עמוד נחיתה, וכלה באתרים עסקיים גדולים לצורכי ניהול תוכן או סחר.

לכל אתר מטרה שונה, ובהתאם נדרש לתכנן, לעצב ולבנות אותו באופן אחר, כך שישיג את מטרתו באופן מיטבי.

לאחר תהליך האפיון אפשר להתאים את סוג האתר הנדרש לצורכי הלקוח.

בהמשך נוכל להתרשם מסוגי האתרים השונים, ולהבין טוב יותר למה הם משמשים.

bottom of page